ลงทะเบียนการรับประกัน

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์การรับประกันของซีนุส

เพื่อความมั่นใจในสิทธิ์ประโยชน์การรับประกันสินค้าที่ลูกค้าซื้อจากซีนุสโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เวป www.registermattress.com
การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีแสนวิเศษของเรา คุณจะได้รับสิทธิ์พิเศษเฉพาะสำหรับครอบครัวเราเท่านั้น.

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ ซีนุส

เราเรียกการรับประกันของเราว่าการจับมือรักษาสัญญาซึ่งกันและกัน

เราพยายามอย่างหนักเพื่อความสมบูรณ์แบบ แม้ว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ ความผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอ. ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในวัสดุที่คุณได้รับหรือข้อบกพร่องจากการผลิตใดๆ. เรามั่นใจว่าเราจะดูแลคุณอย่างเร็วที่สุด เพื่อที่คุณจะพูดได้ว่า  “ มีกล่องมาส่งแล้วอยู่หน้าประตู”

ถ้าคุณมีปัญหาใดๆก็ตามแต่เกี่ยวกับการรับประกันหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสินค้าของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา หรือส่งข้อความมาหาเรา เราจะติดต่อกลับหาคุณอย่างเร็วที่สุด

ถ้าคุณมีปัญหาใดๆก็ตามแต่เกี่ยวกับการรับประกันหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสินค้าของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา หรือส่งข้อความมาหาเรา เราจะติดต่อกลับหาคุณอย่างเร็วที่สุด

การรับประกันของซีนุส

ที่นอนของซีนุส รับประกันนานถึง 10 ปี

 • การรับประกัน 10 ปีของที่นอนซีนุส สำหรับที่นอนใหม่ทุกคอลเลคชั่น ที่ซื้อผ่านตัวแทนที่ถูกต้องจากทางซีนุส.
 • หลักฐานการซื้อเป็นข้อกำหนดสำหรับการรับประกันและคุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่นี่
 • การรับประกันจะเป็นโฆษะทันที ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง , ผ้าคลุมขาด/ป้ายตราสินค้าหายไป หรือ เอาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม.

การรับประกันที่นอนของซีนุสนั้นเป็นการรับประกันต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตและวัสดุ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่

https://registermattress.com/th/

เพื่อรับข้อมูลการรับประกันและข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด  การรับประกันจะเริ่มมีผลหลังจากการรับประกันจากตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องหมดลง. ยกเว้นข้อจำกัดเฉพาะที่ระบุไว้ในที่นี้ ที่นอนของคุณจะถูกเปลี่ยนหรือคุณจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนตามความเห็นชอบของเรา หากพบว่าที่นอนของคุณมีข้อบกพร่องเนื่องจากการผลิตผิดพลาดหรือโครงสร้างมีข้อบกพร่อง เป็นที่เข้าใจกันว่าข้อบกพร่องที่รับประกัน ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นของความนุ่มในโฟมที่เกิดขึ้นจากการแตก/ยุบ หรือในกรณีที่ วิสโค-อีลาสติด เมมโมรี่โฟม เกิดการลดลงของการคืนรูป มันจะไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติลดแรงดันของที่นอน เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคในการรักษาให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อให้การสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับที่นอนเพื่อรักษาการรับประกันนี้ การใช้ฐานเตียงหรือฐานอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมซึ่งวางอยู่บนที่นอนอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ การรับประกันจะเป็นโมฆะหากใช้ฐานที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้ที่นอนไม่ผ่าน การรับประกันนี้ไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพของโฟมที่หดลงน้อยกว่า 1.5 นิ้ว ไม่รวมถึงการหดตัวของสปริง , รากฐาน หรือที่นอน. ถ้าเกิดข้อบกพร่องขึ้นระหว่างการรับประกัน

ทั้งนี้เราจะเป็นคนตัดสินและแสดงความเห็นว่าสินค้าถูกซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างที่อยู่ภายในที่เราพบว่าเสียหายหรือด้อยคุณภาพ 

การรับประกันนี้จะเป็นโมฆะหากผู้ซื้อพบว่ามีการดัดแปลงหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายทางตรงโดยเจตนาหรือเนื่องจากอุบัติเหตุและ / หรือละเลย การไหม้ , รอยขาด , ความเสียหายจากการเปียกน้ำ ความเสียหายเชื้อราคราบสกปรกหรือผิดปกติอย่างอื่นหรือสกปรก หากใช้แผ่นความร้อนหรือผ้าห่มไฟฟ้ากับที่นอนเมมโมรี่โฟมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคในการปกป้องที่นอนด้วยแผ่นป้องกันคราบ

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะกับผู้ซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายแรกของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินการขายหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้ใบแจ้งหนี้ดั้งเดิมและเป็นหลักฐานการซื้อที่ยอมรับได้ดังนั้นโปรดเก็บรักษาใบแจ้งหนี้เดิมของคุณ การรับประกันจะมีผลเมื่อผู้ซื้อเดิมได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามคำแนะนำการดูแล ตรากฏหมายจะต้องไม่ถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์นี้ตามที่ระบุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน การลบตรากฎหมายทำให้การรับประกันนี้เป็นโมฆะ การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละ อำนาจของศาล

การรับประกันฐานเตียงของซีนุส 5 ปี.

 • การรับประกัน 5 ปีของซีนุสนั้น สำหรับกับฐานเตียงใหม่ทุกคอลเลคชั่น ที่ซื้อผ่านตัวแทนที่ถูกต้องจากทางซีนุส
 • หลักฐานการซื้อเป็นข้อกำหนดสำหรับการรับประกันและคุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่นี่
 • การรับประกันจะเป็นโฆษะ ถ้าเกิดการปรับแต่ง , ผ้าคลุมขาด/ป้ายยี่ห้อหายไป หรือ เอาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม.

สินค้าใหม่ซีนุสของคุณมาพร้อมกับการรับประกัน 5 ปี สำหรับข้อบกพร่องที่เกิดจากผลิตและวัสดุ เพื่อการมั่นใจในการรับประกัน โปรดลงผลิตภัณฑ์ของคุณที่

https://registermattress.com/th/

เพี่อที่จะได้รับข้อมูลการรับประกันและข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด การรับประกันจะเริ่มมีผลหลังจากการรับประกันจากตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องหมดลง.

ทั้งนี้เราจะเป็นคนตัดสินและแสดงความเห็นว่าสินค้าจะถูกซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างที่อยู่ภายในที่เราพบว่าเสียหายหรือด้อยคุณภาพ

หากพบว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากกระบวนการผลิตหรือข้อบกพร่องทางโครงสร้างอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือการรับประกันนี้อย่างละเอียด เพื่อรักษาการรับประกันของคุณโดยที่คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ที่นี้

ซีนุสรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณจากข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้นและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม  ข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติและการที่ไม่ดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเหมาะสม การรองรับอย่างเหมาะสมนั้นหมายถึงพื้นผิวที่เรียบและแข็ง ในกรณีที่คุณพบข้อบกพร่องการกระบวนการผลิต โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทันทีและต่อต่อฝ่ายบริการลูกค้า การรับประกันและความรับผิดชอบทางการเงินของผู้ผลิตจะใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์เท่านั้นและไม่รวมถึงรายการที่อาจใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ.

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะกับผู้ซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายแรกของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินการขายหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้ใบแจ้งหนี้ดั้งเดิมและเป็นหลักฐานการซื้อที่ยอมรับได้ดังนั้นโปรดเก็บรักษาใบแจ้งหนี้เดิมของคุณ

การรับประกันจะมีผลเมื่อผู้ซื้อเดิมใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเท่านั้น การใช้อย่างเหมาะสมหมายถึงการใช้รากฐานบนพื้นผิวระดับที่มีการกระจายน้ำหนักเท่ากัน อย่าวางรากฐานไว้บนลูกล้อหรือรถยก การใช้งานที่เหมาะสมยังหมายความว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกใช้งานโดยผู้บริโภคตามที่กำหนดโดยผู้ผลิตรวมถึงความจุน้ำหนักไม่เกิน การรับประกันจะเป็นโมฆะหากมีการแก้ไขโครงสร้างใด ๆ ให้กับรากฐานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรากฐานตามที่ได้จัดส่งออกไป การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละอำนาจศาล

การรับประกันท๊อปเปอร์ของซีนุส 5 ปี.

 • การรับประกัน 5 ปีของสินค้าซีนุสนั้น สำหรับท๊อปเปอร์ใหม่ทุกคอลเลคชั่น ที่ซื้อผ่านตัวแทนที่ถูกต้องจากทางซีนุส
 • หลักฐานการซื้อเป็นข้อกำหนดสำหรับการรับประกันและคุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่นี่
 • การรับประกันจะเป็นโฆษะหากผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม.

ซีนุสรับประกันที่ฟูกท๊อปเปอร์ของคุณจากข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตและวัสดุ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่

https://registermattress.com/th/

เพื่อรับการรับประกันและข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด การรับประกันจะเริ่มมีผลหลังจากการรับประกันจากตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องหมดลง ยกเว้นข้อจำกัด เฉพาะที่ระบุไว้ในที่นี้

ทั้งนี้เราจะเป็นคนตัดสินและแสดงความเห็นว่าสินค้าจะถูกซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างที่อยู่ภายในที่เราพบว่าเสียหายหรือด้อยคุณภาพ

หากพบว่าท็อปเปอร์ของคุณมีข้อบกพร่องเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ผิดพลาด เป็นที่เข้าใจกันว่าข้อบกพร่องที่รับประกันได้ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นของความนุ่มในโฟมที่สามารถเกิดขึ้นจากการแตก/ยุบ หรือในกรณีที่ วิสโก-อีลาสติก เมมโมรี่โฟม  เกิดการลดลงของการคืนรูปซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ การลดลงจะไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติลดแรงดันอย่างของท็อปเปอร์

ท็อปเปอร์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้กับด้านบนของฟูก การรับประกันจะเป็นโมฆะหากไม่ใช้ท็อปเปอร์บนฟูก หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการรับประกันนี้เราจะเลือกเปลี่ยนท็อปเปอร์หรือคืนเงินตามสัดส่วน การรับประกันนี้จะเป็นโมฆะหากผู้ซื้อพบว่ามีการดัดแปลงหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์และจะไม่รับประกันหากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายทางตรงโดยเจตนาหรือเนื่องจากอุบัติเหตุและ / หรือละเลย รวมถึงการไหม้ , ฉีกขาด ,เสียหายจากน้ำ และความเสียหายเชื้อราคราบสกปรกหรือผิดปกติอย่างอื่นหรือสกปรก หากใช้แผ่นความร้อนหรือผ้าห่มไฟฟ้าร่วมกับท็อปเปอร์เมมโมรี่โฟมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคในการปกป้องท็อปเปอร์ด้วยแผ่นกันรอยเปื้อน

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะกับผู้ซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายแรกของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินการขายหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้ใบแจ้งหนี้ดั้งเดิมและเป็นหลักฐานการซื้อที่ยอมรับได้ดังนั้นโปรดเก็บรักษาใบแจ้งหนี้เดิมของคุณ การรับประกันจะมีผลเมื่อผู้ซื้อเดิมได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามคำแนะนำการดูแล การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละอำนาจศาล

การรับประกันสินค้าของซีนุส 1 ปี

 • การรับประกันแบบ 1 ปีของซีนุส สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกคอลเลคชั่น  ที่ซื้อใหม่จากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต
 • หลักฐานการซื้อเป็นข้อกำหนดและคุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่นี่
 • การรับประกันนี้จะเป็นโมฆะหากผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม

ซีนุส รับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณจากข้อบกพร่องในการผลิตและวัสดุ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่

https://registermattress.com/th/

เพื่อรับการรับประกันและข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด การรับประกันจะเริ่มมีผลหลังจากการรับประกันจากตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องหมดลง โปรดอ่านคู่มือการรับประกันนี้อย่างละเอียด เพื่อรักษาการรับประกันของคุณคุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ที่นี่ ผลิตภัณฑ์ซีนุสใหม่ของคุณมาพร้อมกับการรับประกันแบบ จำกัด 1 ปีสำหรับข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิต

ทั้งนี้เราจะเป็นคนตัดสินและแสดงความเห็นว่าสินค้าจะถูกซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างที่อยู่ภายในที่เราพบว่าเสียหายหรือด้อยคุณภาพ

หากพบว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากฝีมือผิดพลาดหรือข้อบกพร่องทางโครงสร้างอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ จำกัด เฉพาะในที่นี้ การรับประกันและความรับผิดชอบทางการเงินของผู้ผลิตจะใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์เท่านั้นและไม่รวมถึงรายการที่อาจใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ การรับประกันนี้มีไว้สำหรับข้อบกพร่องการผลิตเท่านั้นและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิด ข้อบกพร่องการผลิตรวมถึงสถานการณ์ที่ผลิตภัณฑ์แตกหักภายใต้การใช้งานปกติ ในกรณีที่คุณพบข้อบกพร่องการผลิตโปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทันทีและติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า การรับประกันนี้มีผลเฉพาะกับผู้ซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายแรกของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินการขายหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้ใบแจ้งหนี้ดั้งเดิมและเป็นหลักฐานการซื้อที่ยอมรับได้ดังนั้นโปรดเก็บรักษาใบแจ้งหนี้เดิมของคุณ การรับประกันจะมีผลเมื่อผู้ซื้อเดิมใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเท่านั้น การใช้อย่างเหมาะสมหมายความว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกใช้งานโดยผู้บริโภคตามที่ผู้ผลิตกำหนด การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละอำนาจศาล

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หากคุณต้องการดำเนินการต่อ เราจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายการเรียกใช้คุกกี้ของเรา อ่านรายละเอียดที่นี่